Chồng vỡ nợ, vợ ngoan đi bán dâm kiếm tiền phụ chồng


Morisawa Kana thật là một con người biết hy sinh, em nó đã đi bán dâm để có tiền trả nợ cho người chồng của mình. Người chồng không biết, chỉ biết rằng, em nó làm mang rất nhiều tiền về mà thôi. Một ngày nọ em nó được ông thày giáo book lịch, khi đến nơi em nó mới nhận ra và cả hai đã tâm sự được một lát. Một lát sau đó thì vào việc luôn cho nóng… cứ thế dần dần em học sinh này là mối quen của ông thầy giáo và câu chuyện sau đó sẽ ra sao, mời anh em cùng đón xem!!

Chồng vỡ nợ, vợ ngoan đi bán dâm kiếm tiền phụ chồng

Chồng vỡ nợ, vợ ngoan đi bán dâm kiếm tiền phụ chồng