NACR-699 Tulungan ang kapitbahay na masiyahan ang kanyang mga hangarin


Nagsasalsal si Sae pagkatapos makipagtalik sa kanyang asawa. Nang makita ito, ang lalaking hindi nasisiyahan sa kanyang sarili ay marahas na nagpahayag ng kanyang sekswal na pagnanasa kay Sae. May naisip ang isang lalaki nang makitang binaluktot ng kasiyahan ang ekspresyon ng kanyang asawa. Gusto kong mas mahalin ang asawa ko Kung gisingin mo ang asawa mo kay M, mas mamahalin niyo ang isa't isa. Naisip ng lalaki at ibinigay ang kanyang asawa sa isang coach ng SM club.

NACR-699 Tulungan ang kapitbahay na masiyahan ang kanyang mga hangarin

NACR-699 Tulungan ang kapitbahay na masiyahan ang kanyang mga hangarin